چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

4th National e-Commerce Conference

چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۶ تا ۴ آذر ۱۳۸۶ توسط وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک