دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

2nd National e-Commerce Conference

دومین همایش ملی تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۳ تا ۴ آذر ۱۳۸۳ توسط وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تجارت الکترونیک