سومین همایش ملی انرژی

سومین همایش ملی انرژی

3rd National Energy Congress

سومین همایش ملی انرژی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۰ توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی انرژی