کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-اقتصاد دانش بنیان

-داده کاوی و کشف دانش در مدیریت

-مدیریت شرکت های دانش بنیان و مبتنی بر فن آوری های نو

-مدیریت دولتی نوین و اصلاح ساختار اداری

-مدیریت در شرایط اقتصاد مقاومتی

-اقتصاد بهداشت و درمان

-مدیریت بهداشت و درمان

-مدیریت بیمارستان

-مدیریت سیستم

-مدیریت استراتژیک

-مدیریت آموزش

-مدیریت منابع انسانی

-مدیریت تولید و عملیات

-مدیریت مالی

-مدیریت بازاریابی

-مدیریت فن آوری اطلاعات

-مدیریت اطلاع رسانی

-سایر حوزه های مدیریتمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار