همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

National Conference on Womens Role in Sustainable Development

پوستر همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار

همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 زنان، سلامت

- زن، ورزش و تندرستی
-زن، بهداشت روانی
-زنان، بیماری های خاص، درمان
- زن، شناسنامه سلامت بانوان ایرانی (طرح سبا)
- زنان، سلامت فردی و اجتماعی
-زن، گسترش آموزش عالی، سلامت بانوان
- زن، دانشگاه، آگاهی از حقوق پزشکی


زنان و مسائل حقوقی

- زن، استقلال، حقوق فردی و اجتماعی
-زن، حقوق و نابرابری های جنسیتی
- زن، گسترش آموزش عالی ،آینده پژوهشی، اقتصاد مقاومتی
- زن، اصلاح الگوی مصرف
-زنان، کار آفرینی، مدیریت فرصت ها و تهدیدها
-زنان، خانواده و مسایل حقوقی
- زنان دانشگاهی، حقوق و مسئولیت ها


زن، فرهنگ، اجتماع

- زن، هویت و فرهنگ خودی
-زن، هنر اسلامی ایرانی
- زن، توسعه زبان و ادبیات فارسی
- زن، خانواده و حفظ محیط زیست
- زن، مدیریت بحران های اجتماعی
- زن، گسترش آموزش عالی، روابط خانوادگی و اجتماعی
- زنان مدیر، دستآوردها و چالش هامقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار