پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان، تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پنجمین کنفرانس سراسری آبخیرداری و مدیریت منابع آب و خاک محورهای کنفرانس:
1 آبخیزداری و استحصال آب
2 آبخوانداری و تغذیه مصنوعی
3 سیستم های سطوح آبگیر باران
4 پرده آب بند و سدهای زیرزمینی
5 مدیریت منابع آب و خاک
6 فرسایش آبی (فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)
7 آبیاری و زهکشی
8 هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب
9 کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک
10 مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب
11 بهره برداری از منابع آب غیر متعارف
12 – پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری
13 – خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی

مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور