اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز

First National Congress in Ways of Development of Tabriz Landscape

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز