نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

پوستر نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

معرفی کنگره
امروزه حفظ و صیانت از منابع آب و بهره‌برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه از آب یک مساله جهانی است و به همین جهت در قرن ۲۱ از آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری یاد می‌شود. تاکید جامعه جهانی بر این است که دولت‌ها و ملت‌ها به مقوله آب به عنوان کلید توسعه نگاه کنند و منابع آب موجود در حوزه آبریز را به عنوان عنصر اصلی آمایش سرزمین و توسعه پایدار حوزه

 به شمار ‌آورند. در پی برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، آب منطقه‌ای زنجان به عنوان یکی از شرکت‌های آب منطقه‌ای فعال در امور پژوهش در سطح کشور، با همکاری دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب و با حمایت سایر شرکت‌های آب منطقه‌ای و تعدادی از دانشگاه‌های کشور، کنفرانسی با موضوع پژوهش‌های کاربردی برگزار خواهد کرد. به همین سبب ازکلیه اساتید، دانشجویان و متخصصان و صاحبنظران رشته های فنی و مهندسی و علوم مرتبط با مهندسی آب، دعوت می‌شود تا با ارسال مقالات علمی و شرکت در این کنفرانس امکان تحقق اهداف آن را فراهم آورند.
معرفی پیمانکاری فرعی صنعتی
 پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه‌های مدرن و مؤثر سازمانی، برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است. در این حالت پیمانکاری اصلی (OEM= Original Equipment Manufacturer) اقدام به واگذاری تولید قطعه‌ها و اجزای قابل مونتاژ فرعی و یا بخشی از خدمات مورد نیاز محصول نهایی به یک یا چند بنگاه تولیدی می‌کند. پیمانکاری فرعی (Subcontractor) براساس مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی کار را انجام می‌دهد‌. بدیهی است در نظام تولید، به ویژه در حوزه‌های صنعت، تقسیم کاری که به این روش انجام می¬پذیرد، موجب ارتقاء روزافزون تخصص پیمانکار فرعی در یک یا چند فرآیند فنی می‌شود.

محورهای کنفرانس
صنعت حمل و نقل و دانشگاه:
بررسی ارتباط خوشه قطعات خودرو و دانشگاه و اثرات متقابل آنها
نقش دانشگاه در توسعه صنعت تولید لوازم یدکی ، قطعات و مجموعه سازی
نقش دانشگاه در توسعه صنعت هوا و فضا و صنایع هایتک
نقش دانشگاه در توسعه صنایع ریلی و حمل و نقل عمومی
ارتباط خوشه قطعات خودرو با دانشگاه (چالشها و فرصتها و زیر ساختها)
صنعت حمل و نقل ، دانشگاه و سرمایه گذاری
صنعت حمل و نقل ، دانشگاه و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی
نقش دانشگاه در توسعه فن آوری تولید دانش فنی در خوشه قطعات خودرو
نقش دانشگاه در توسعه بازار محصولات خوشه قطعات خودرو

صنعت حمل و نقل و دولت :
نقش و اهمیت مکانیابی صنایع مرتبط با حمل و نقل در نقاط مزیتدار
جایگاه دولت در رفع موانع تولید و کنترل اثرات عوامل بیرونی روی بنگاه های تولیدی
دولت و بهبود فضای کسب و کار توسعه کارآفرینی
خوشه قطعات خودرو: تولید ناخالص ملی ، واردات و صادرات
نقش سیاست های استراتژیک حمایتی و هدایتی دولت در صنعت حمل و نقل و صنایع وابسته (حمایت از مصرف کننده ، تولیدکننده )

توسعه خوشه قطعات خودروی استان :
سرمایه اجتماعی (بازاریابی مشترک، طراحی مشترک ، خرید مشترک ، تولید مشترک )
تشکلهای عمومی ، اختصاصی و شبکه ها
نیروی انسانی
کیفیت و استاندارد
سطح فن آوری و دانش فنی
زنجیره ارزش و ارزش افزوده
نهادهای پشتیبان (دولتی ، آموزشی و مالی و ...)
بهره برداری از ظرفیت های موجود توسط دیگر صنایع مزیتدار (نفت و گاز ، لوازم خانگی و ... )
بازار های داخلی و خارجی (بازاریابی و فروش)
سرمایه گذاری داخلی و خارجی
بهره وری عوامل تولید

قطعات خودرو و استاندارد:
استاندارد سازی قطعات خودرو و قابلیت اطمینان آنها
نقش استاندارد سازی قطعات خودرو درامنیت جامعه
بررسی میزان اثر گذاری استاندارد سازی قطعات خودرو در محیط زیست
نقش استاندارد در صنعت خودرو با رویکرد مشتری مداری
استاندارد و توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
نقش استاندارد سازی قطعات خودرو در بازارهای داخلی و خارجی

اهداف برگزاری
افزایش سطح همکاری و مشارکت ذینفعان خوشه قطعات خودروی سمنان در اجرای برنامه های توسعه ای در راستای چشم انداز خوشه
تقویت همکاری بین دانشگاهی و بین سازمانی در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه
گسترش دانش و آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و تبادل اطلاعات علمی بین محققین و پژوهشگران و صنعتگران
ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری «خوشه ها»، «دولت» و «دانشگاه»
حساس نمودن مسئولین ذیربط و ذینفعان خوشه به افزایش قابلیت رقابت واحدهای صنعتی و توانمدیهای بالقوه هم افزا
فرهنگ سازی مبتنی بر دانایی محوری در راستای تجاری سازی و بومی سازی
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای رفع موانع توسعه خوشه

مخاطبان کنگره
دانشگاهیان(اساتید- دانشجویان)
صنعتگران
مدیران بخش های دولتی و خصوصی
پیمانکاران فرعی و اصلیمقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو