چهارمین کنفرانس ملی خلاء

چهارمین کنفرانس ملی خلاء

4th National Conference on Vacuum

چهارمین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ تا ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط انجمن خلاء ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور اصلی چهارمین ملی خلاء ایران علوم و فنون خلاء در حوزه مهندسی مواد است.

محورهای تخصصی کنفرانس شامل:

•کاربرد فناوری خلأ در صنایع فولاد
•کاربرد فناوری خلأ در صنایع هواپیماسازی و هوافضا
•کاربرد فناوری خلأ در حوزه نانو
•کاربرد فناوری خلاء در ریخته گری
•کاربرد فناوری خلأ درپوشش دهی قطعات صنعتی
•کاربرد فناوری خلأ در مهندسی سطح و لایه های نازک
•کاربرد فناوری خلأ در فرایندهای جوشکاری، متالورژی پودر و عملیات حرارتی
•کاربرد فناوری خلأ در صنایع روشنائی و تاسیسات
•کاربرد فناوری خلأ در صنایع میکروالکترونیک
•کاربرد فناوری خلأ در صنایع بسته بندی مواد غذایی و دارویی
•کاربرد فناوری خلأ در تولید انرژی
•کاربرد فناوری خلأ در شتاب دهنده ها
•کاربرد فناوری خلأ در آنالیز مواد
•توسعه فناوری خلأ
•استاندارد و بومی سازی و اشاعه فناوری خلأ در کشور
•تحقیقات بنیادی در زمینه علوم و فناوری خلأ
•سایر موضوعات مرتبط با فناوری خلا