سومین کنفرانس ملی خلاء

سومین کنفرانس ملی خلاء

3rd National Conference on Vacuum

سومین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی خلاء