دومین کنفرانس ملی خلاء

دومین کنفرانس ملی خلاء

2nd National Conference on Vacuum

دومین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی خلاء