سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace

سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۶ تا ۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری