دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

2nd national conference on utilization integrated managment of water resources

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن مهدسی آبیاری و آب ایران در شهر کرمان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس: - مدیریت آب در مزرعه - بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف و تصفیه آب و فاضلاب - آبخیزداری و آبخوانداری - هیدرلیک، هیدرولوژی و سازه های آبی و دریایی - مهندسی اقتصاد و ارزش مدیریت آب - تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب - هیدروانفورماتیک - سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری DDSمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب