همایش گردشگری و توسعه پایدار

همایش گردشگری و توسعه پایدار

National conference on Tourism and Sustainable Development

همایش گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۰ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش گردشگری و توسعه پایدار