همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای

همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای

National Conference on Translation and Interdisciplinary Studies

پوستر همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای

همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بیرجند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بیرجند برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای اصلی همایش
-ترجمه و ارزشیابی    
-ترجمه و تکنو لوژی    
-ترجمه و آموزش    
-ترجمه و ادبیات    
-ترجمه و زبانشناسی    
-ترجمه و فلسفه    
-ترجمه و اقتصاد    
-ترجمه و حقوق    
-ترجمه و دین    
-ترجمه و تاریخ    
-سایر حوزه های بینارشته ای مرتبط با ترجمه
    
محورهای فرعی همایش:  
-ترجمه و ادبیات ملی /ملل، ترجمه و ادبیات تطبیقی، ترجمه و نقد ادبی و ...    
-ارزیابی کیفیت ترجمه و .....        
-ترجمه ماشینی، ترجمه وب سایت، تأثیرات تکنولوژی بر ترجمه، جایگاه تکنولوژی در ترجمه و ......        
-تاریخ ترجمه در ایران، ترجمه متون تاریخی، استراتژی های مترجمان در طول تاریخ، علل ترجمه برخی متون در طول تاریخ و ......        
-ترجمه متون فلسفی،اخلاق مترجم و .....    
-بازاریابی در ترجمه، ترجمه متون اقتصادی و ....    
-ترجمه متون حقوقی،حقوق فردی و حرفه ای مترجم و .....        
-کاربرد زبانشناسی در ترجمه و .....    
-طرح برنامه آموزشی، مشکلات آموزشی ترجمه و .....  
-ترجمه متون دینی و مقدس، ایدئولوژی مترجم و ......    
-ترجمه شفاهی، ترجمه فیلم و .....