کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

National Conference on Sea water Utilization

پوستر کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۰ تا ۱۴ دی ۱۳۹۰ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

مقدمه
کمبود منابع آب شیرین زیرزمینی و سطحی ، همچنین بروز خشکسالی ها با دوره های طولانی از جمله عوامل موثری می باشد که تامین آب شرب و غیرشرب شهرها، مناطق ساحلی و جزایر کشور را با چالش مواجه نموده است. از دیرباز بسیاری از دشتهای کشور با بیلان منفی روبرو بوده که این عامل سبب شده تا تامین آب شرب و کشاورزی بسیاری از شهرها با هزینه های سنگین و از فواصل دور صورت گیرد که ادامه این روند مشکلات بسیاری را بوجود می آورد.  این در حالی است که در کشور ما، با توجه به محدودیت های منابع آبی و دسترسی جنوب و شمال کشور به آب های شور دریا و دریاچه، کمتر پژوهش و تحقیق مدونی صورت گرفته و به دلیل عدم اطلاع رسانی در خصوص آن، لازم است بخش تحقیقاتی توجه ویژه‌ای به راهبردهای بهره‌برداری از آب دریا بنمایند. با این رویکرد برگزاری همایشی جهت ارائه آخرین یافته‌های نوین در زمینه بهره‌برداری از آب دریا و موضوعات مرتبط ضروری می‌نماید. با توجه به عدم برگزاری همایشی تخصصی در این زمینه در ایران تا کنون، مرکز ‌بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی با مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان و حمایت سازمان‌ها و مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی، اولین کنفرانس ملی بهره‌برداری از آب دریا را به منظور یافتن راهکارهای اجرایی و عملیاتی در جهت توسعه پایدار منابع آب برگزار می‌نمایند.

محورهای کنفرانس:
* شیرین‌سازی و تصفیه آب دریا
* انتقال آب شیرین شده  دریا به مناطق خشک
*کشت دریایی
* تأثیرات زیست‌محیطی آب دریا بر صنایع
* آلودگی آب دریا
* مدل‌های بهره‌برداری بهینه از آب دریا
* استفاده از انرژی‌های مختلف دریا
* خواص درمانی آب دریا
* اهمیت کمی و کیفی آب دریا در صنایع شیلات
* اتصال راه‌های آبی
*  مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری از آب دریا
* گردشگری ساحلی
* تاثیر تغییر اقلیم بر آب دریا
* هواشناسی دریایی
* دریا و امنیت غذایی
* خوردگی در آب دریا وپارامترهای موثر بر آن
* سونامی و سازه‌های مقاوم دریایی
* سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا