دومین همایش معماری پایدار

دومین همایش معماری پایدار

2nd National Conference on Sustainable Architecture

پوستر دومین همایش معماری پایدار

دومین همایش معماری پایدار در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی معماری پایدار

محورهای علمی همایش

ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص های آن
ساختمان ، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی
مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار
فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار
برنامه ریزی انرژی در کلیه طرحهای معماری با نگاه به معماری پایدار
صرفه جویی انرژی در ساختمان
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار
معرفی نمونه ها و مصداقها (نمونه های اجرا شده و طرح های اجرا نشده)
جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران

کمیته اجرایی همایش:
رئیس همایش - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - دکتر سید علی اصغر تروهید
نایب رئیس همایش - معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان : مهندس مهدی شعبانیان
دبیر همایش - رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس محمود الماسی
دبیر کمیته اجرایی همایش - مدیر پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس بهنام محققی
دبیر کمیته برنامه ریزی نشست های علمی - مدیر گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس عطیه دزفولی
دبیر کمیته روابط عمومی و نمایشگاه - عضو هیئت علمی گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس محسن وطن نواز
دبیر کمیته انفورماتیک - کارشناس کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان : مهندس مرتضی محمودزاده

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش معماری پایدار