اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار

1st National Conference on Sustainable Architecture

پوستر اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش معماری پایدار

محورهای همایش:

الف - ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن.
ب - معماری پایدار و نسبت آن با آرمان شهر.
ج - ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی.
د - مصالح و فراورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار.
ه - فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی، انسانی و انرژی در زمان احداث.
و - صرفه جویی انرژی در ساختمان.
ز - جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار.
ح - معرفی نمونه ها و مصداقها (نمونه های اجرا شده و طرحهای اجرا نشده).
ط - زیبایی شناسی و هماهنگی اجزا با کل مجموعه.مقالات پذیرش شده در اولین همایش معماری پایدار