اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

National Conference of Sports Talent

پوستر اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۰ توسط سازمان ورزش بسیج و پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحت حما در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی محورهای همایش:
استعدادیابی ورزشی با رویکرد مدیریت
استعدایابی ورزشی با رویکرد روانشناسی
استعدادیابی ورزشی با رویکرد رفتار حرکتی
استعدادیابی ورزشی با رویکرد فیزیولوژی
استعدادیابی ورزشی با رویکرد بیومکانیک و فناوری
استعدادیابی ورزشی با رویکرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی