همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

National Conference on Soils, Sustainable Agriculture

همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه ملایر در شهر ملایر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار