سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

3rd National Conference on Spatial Structures

پوستر سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

اهداف
ویژگی های معماری سازه‌های فضاکار
فرم شناسی در سازه های فضاکار
تأثیر متقابل فرم، معماری و رفتار سازه‌ای
ابداعات و طرح‌های بدیع و نوین
سیستم‌های سازه‌های فضاکار
مدل‌سازی و تحلیل
مدول‌ها و پیونده‌ها
بارگذاری
پایداری و کمانش سازه‌های فضاکار
دینامیک و رفتار لرزه‌ای سازه‌های فضاکار
جنبه‌های رفتار خطی و غیر خطی
روش‌های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا و پیونده‌ها
ویژگی‌های مصالح (اعضا سازه و پوشانه‌ها)
بهینه‌یابی
روش‌ها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا
مدیریت کیفیت
اقتصاد سازه‌های فضاکار
ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلی

محورهای علمی:
ویژگی‌های معماری سازه‌های فضاکار
فرم‌شناسی در سازه‌های فضاکار
تأثیر متقابل فرم، معماری و رفتار سازه‌ای
ابداعات و طرح‌های بدیع و نوین
سیستم‌های سازه‌های فضاکار
مدل‌سازی و تحلیل
مدول‌ها و پیونده‌ها
بارگذاری
پایداری و کمانش سازه‌های فضاکار
دینامیک و رفتار لرزه‌ای سازه‌های فضاکار
جنبه‌های رفتار خطی و غیر خطی
روش‌های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا و پیونده‌ها
ویژگی‌های مصالح، اعضا سازه و پوشانه‌ها
بهینه‌یابی
روش‌ها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا
مدیریت کیفیت
اقتصاد سازه‌های فضاکار
ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار