اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

1st Natioanl Conference of Service Marketing

پوستر اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه) در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-خدمات بیمه در سند چشم انداز 1404

-بازاریابی خدمات و جهانی شدن

-بازاریابی خدمات و بازاریابی بین الملل

-آینده بازاریابی خدمات

-بازاریابی خدمات و صدور خدمات فنی و مهندسی

-بازاریابی خدمات: مفاهیم، الگوها و مبانی نظری

-اقتصاد خدمت محور

-خدمات و تاثیر اقتصادی و مالی آن در قرن بیست ویکم

-نقش خدمات بیمه در اقتصاد دانش بنیان

-استانداردهای کسب و کار در بخش خدمات بیمه

-روش های نوین در فروش خدمات بیمه

-خدمات بیمه و فنآوری اطلاعات

-خدمات بیمه و جوامع مجازی

-برندسازی در خدمات بیمه

-نقش کارکنان در بازاریابی خدمات بیمه

-بازاریابی داخلی و خدمات بیمه

-توسعه خدمات جدید در صنعت بیمه

-بیمه و رضایت مشتری

-کارآفرینی و خدمات بیمه