همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

National Conference of sacrifice literature, art, testimony

همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت