کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

The National Conference on Software Engineering

کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط آموزشکده سما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در شهر رودهن برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف:
توسعه وترویج فرهنگ تحقیق وپژوهش در زمینه مباحث مهندسی نرم افزار
رشدوگسترش دانش فنی تولیدوتوسعه نرم افزار
اطلاع یافتن ازآخرین یافته های نوین علمی در مهندسی نرم افزار
تبادل آخرین دستاوردهای علمی-تحقیقاتی توسط پژوهشگران ومتخصصان مراکز علمی ودانشگاهی
تبادل افکار وایده های بنیادی ،کاربردی وراهبردی
معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی وکاربردی در زمینه های تخصصی مهندسی نرم افزار


محور های کنفرانس
مهندسی نرم افزار و روش های رسمی
متدولوژی های جدید در توسعه نرم افزار
معماری نرم افزار
معماری سازمانی ومهندسی نرم افزار
شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی نرم افزار
مدلسازی وارزیابی کارائی
مدیریت کیفیت در نرم افزار
معماری سرویس گرا
مهندسی معکوس
مهندسی نیازمندی ها
تکنولوژی شیء گرا
نگهداری نرم افزار
مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی
مدیریت دانش
توسعه نرم افزار های توزیع شده
آزمایش نرم افزار
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزارمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار