چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

4th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای و شهری(مفاهیم، تجربیات، مطالعات تطبیقی و کاربردی)

-جغرافیای شهری پایدار 
- آمایش شهری 
- محیط زیست و منابع طبیعی شهری 
- بهداشت شهری 
- نقشه برداری شهری 
- مدیریت شهری 
- الگوهای توسعه شهری(از طرح تا اجرا) 
- زیر ساخت شهری 
- شریانهای حیاتی شهری 
- حمل و نقل شهری 
- ابزارهای توسعه شهری


 توسعه پایدار،معماری و طراحی شهری(مفاهیم،تجربیات،مطالعات تطبیقی و کاربردی)

- شکل شهر 
- شاخص های شهر پایدار 
-ساختارهای شهری 
- مرمت شهری 
- الگوهای ساخت و ساز پایدار 
- الگوهای مدیریت ساخت و ساز 
- منظر شهری 
- معماری بومی و اقلیمی 
-مواد و مصالح پایدار


مهندسی عمران و توسعه پایدار

- مقاوم سازی ساختارهای شهری 
- بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری 
- مصالح نوین پایدار در سازه 
- مصالح بومی پایدار در سازه


فناوری اطلاعات و توسعه پایدار 

- نقش فناوری اطلاعات و مهندسی برق در توسعه سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 
- نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری 
- فناوری اطلاعات و معماری سازمانی 
- کاربرد نوین فناوری اطلاعات در توسعه پایدار


بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار

- نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 
- پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه 
- استانداردهای کنترل مدیریت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی 
- دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی در توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری