نخستین همایش ملی معماری و شهر پایدار

نخستین همایش ملی معماری و شهر پایدار

National Conference on Suitainable Architecture & City

پوستر نخستین همایش ملی معماری و شهر پایدار

نخستین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۱ توسط سازمان زیباسازی شهر تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

سرعت توسعه روزافزون معماری و شهر سازی در عصر رسانه ها به حدی است که بررسی روزآمد آن به همراه تحولات اجتماعی و تکنولوژیکی ، از ضرورت های اساسی آموزش و پیشبرد معماری و شهرسازی پایدار است . به طوری که عدم هماهنگی متداوم دست اندرکاران با همدیگر و جریانات عملی موجب عقب ماندگی و مغفول ماندن از شیوه ها و فنون پیشرفته و مؤثر می گردد. از سوی دیگر همایش های علمی و مهندسی از روشهای بسیار مناسب برای تبادل اطلاعات و یافته های علمی و عملی جدید است. که در زمان معین و فشرده اتفاق می افتد. تا جائیکه هیچکدام از رسانه ها نمی توانند جایگزین محفل علمی همایش باشد.

محورهای همایش

 • شیوه های نوین آموزش معماری و شهر سازی پایدار
  (انرژی‌های نوین، هویت در آموزش معماری، جهانی شدن و تاثیر آن در آموزش معماری و شهرسازی، آموزش‌های مجازی، فن‌آوری‌های نوین، روش‌های سنتی پایدار معماری)
 • سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهر پایدار
  (تاریخ معماری و شهر، نگرش بوم‌شناسانه به معماری و شهر، نقش فرایند در شکل‌گیری معماری و شهر، حفظ ارزش‌های بوم‌شناسانه در توسعۀ شهری)
 • منظر شهری پایدار و گرافیک محیطی
  (منظر شهری، فرهنگ و طبیعت، تاثیر گرافیک محیطی بعنوان رسانه شهری برای شهروندان، حیات مدنی شهر، کیفیت عرصۀ عمومی شهر، مبلمان شهری، گرافیک محیطی منظر خوانا)
 • کارگاه آموزشی دو روزه
  (طراحی بوم شناسانه منظر شهری)