اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری

اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری

1st National Conference on Role & Urban Planning & Design on Urban Flood

پوستر اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری

اولین همایش ملی نقش برنامه ریزی و طراحی شهری بر سیلاب شهری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی هراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آمل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مدیریت جامع شهری و سیلاب شهری

- برنامه ریزی شهری و مدیریت سیلاب شهری

- مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیل گرفتگی شهری

- راهکارهای مقام سازی و مقابله با سیلاب

- معیارهای فنی طراحی و پایش سیستم های کنترل سیلاب های شهری

- تاثیرات پارامترهای اقلیمی در مدیریت سیلاب های شهری

- سیستم های پیش بینی و هشدار سیلاب های شهری

- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب های شهری

- جنبه های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مدیریت سیلاب های شهری

- نقش رسانه های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش  خطرات سیل

- تجارب بین المللی در زمینه مدیریت سیلاب های شهری

- کاربرد فناوری های نوین (GIS&RS و...)در مطالعه و مدیریت سیلاب شهری