سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

3rd National Congress of Recycling and Reuse of Orgaic Renewable Resources in Agriculture

سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی