دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

The Second International Conference on Agriculture, Natural Resources, Environment and Herbs

پوستر دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با همکاری موسسه هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


1- کشاورزی و توسعه پایدار:
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

 

2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
روشهای مصرف کود در خاک
هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
 
3- منابع طبیعی و توسعه پایدار:
مباحث نوین در منابع طبیعی
تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
روشهای پالایش در منابع طبیعی
ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

 

4- علوم صنایع غذایی:
مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
میکروب شناسی مواد غذایی
 

5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
محصولات تراریخته
بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
زراعت و اصلاح نباتات
روشهای جدید به نژادی در گیاهان
بیوتکنولوژی ، کشت بافت

 

6- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
 

7- علوم شیلات و آبزیان:
کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماری های آبزیان
صید و بهره برداری
 

8- علوم دامی و دامپزشکی:
کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

 

9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

 

10- نانو تکنولوژی در کشاوزی:
نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
 

11- علوم زراعت:
تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

12- علوم جنگل و مرتع:
علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

 

13- بیابان و بیابان زدایی:
ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
بیابانزایی و توسعه پایدار
خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
 

14- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

15- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
طوفان ، صاعقه و ریزگرد
کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
حیات وحش و استفاده چند منظوره
 

16- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژیفن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمدv

 

17- زیست بوم پایدار و توسعه:
محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

 

18- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
وسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
وانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
 

19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدارمدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

 

20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی 

1- محیط زیست ،آب و فاضلاب:
انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
مهندسی آب و فاضلاب
فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

 

22- محیط زیست ، هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 
23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
ضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
سائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
مل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
کولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

 

24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
رویکردهای نوین در صنعت گردشگریناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
کردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
گردشگری وموسیقی های محلی
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

--------------------

کشاورزی وتوسعه پایدار
محیط زیست وتوسعه پایدار
منابع طبیعی وتوسعه پایدار
دریاهاوتوسعه پایدار
شیلات و آبزیان وتوسعه پایدار
جنگل وتوسعه پایدار
مرتع وتوسعه پایدار
بیابان وتوسعه پایدار
دام و دامپزشکی وتوسعه پایدار
اقلیم وتوسعه پایدار
تولیدات گیاهی ومحصولات زراعی توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک و توسعه پایدار
کشاورزی ارگانیک و پایدار
به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
کاربرد علوم نانو در کشاورزی
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی دام و طیور
پرورش و تغذیه آبزیان
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و اصلاح دام و طیور
نقش تکنیک ­های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
گیاهان دارویی وکشاورزی
سایرمحورهای مرتبط با کشاورزی، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
کشاورزی و توسعه پایدار
منابع طبیعی و توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
علوم صنایع غذایی
علوم دامی و دامپزشکی
علوم شیلات و آبزیان
تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
علوم زراعت
علوم جنگل و مرتع
نانو تکنولوژی در کشاوزی
بیابان و بیابان زدایی
مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
مدیریت انرژی و توسعه پایدار
پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
زیست بوم پایدار و توسعه
محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
محیط زیست ، هوا و صوت
محیط زیست ،آب و فاضلاب
مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

-------------------

آب، خاک،اقلیم
اقتصاد کشاورزی
باغبانی
صنایع غذایی
زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
علوم دامی و دامپزشکی
محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
گیاهان دارویی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
کشت و صنعت
گیاه پزشکی
رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم
روانشناسی و جامعه شناسی تغذیه
استانداردها و قوانین
پزشکی و بهداشت تغذیه ای

------------------------------------------

-      آب، خاک،اقلیم
 
    نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم
    خشکسالی و توسعه پایدار
    تغییر اقلیم وکشاورزی
    مدیریت اطلاعات خاک
    گرمایش زمین و تغییر اقلیم
    مدیریت منابع آب، چالشها و فرصتها
    مدیریت الگوی کشت با تاکید بر استفاده بهینه از خاک
    حاصلخیزی خاک و تغذیة گیاهی در مناطق شور
    برنامه ریزی آبیاری در اراضی شور
    میکروارگانیسم های مفید خاکزی
    مدیریت و تکنیکهای مهار بیابان زایی

 

-      اقتصاد کشاورزی
 
    بررسی چالش های مالی ، اقتصادی ، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
    بررسی اصول بسته بندی در بازاریابی صنعتی
    نقش مسائل اقتصادی بر سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
    ایجاد بازارهای جدید، کارآفرینی و توسعه بازار
    کاربرد انرژی های نوین در کشاورزی
    کنترل مصرف انرژی

 

-      باغبانی

    بهینه سازی و مدیریت نهاده های تولید در محصولات سالم و ارگانیک باغی
    نقش گیاهان زینتی در بالا بردن سلامت روان جامعه
    فیزیولوژی، اصلاح و تولید سبزی و میوه
    استفاده از  ژرم پلاسم ها و پایه های ژنتیکی بومی در اصلاح و تولید ارقام جدید
    مدیریت و توسعه باغات و الگوهای کشت
    بررسی اصول مکانیزاسیون در باغبانی

 

-      صنایع غذایی
 
    غنی سازی مواد غذایی
    اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی: نقش صنایع غذایی در مدیریت تغذیه جامعه
     معرفی زنجیره ارزش صنایع غذایی
    اثرات فرهنگ غذا ، غذاهای سنتی و بومی
    غذاهای ارگانیک و فراسودمند بمنظور تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
     روش های نگهداری مواد غذایی در سلامت آن ها
    میکروبیولوژی مواد غذایی
    بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی
     ظرفیت سازی در حوزه غذا و تغذیه
    فرآوری و بسته بندی در تامین سلامت، ایمنی و امنیت غذایی
    غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک
     بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی
    بهداشت مواد غذایی قبل و حین تولید ، توزیع و مصرف
    ورود مواد آلاینده به مواد غذایی
    حلیت و صنایع غذایی

 

-      زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی

    افزایش کارایی مصرف نهاده های کشاورزی
    کشاورزی ارگانیک
    تکنولوژی و فناوری بذر سالم
    گیاهان جدید و فراموش شده در جهت بهبود تغذیه سالم انسان و دام
    کشاورزی بوم سازگار
    اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
    کشاورزی دقیق
    کشاورزی و انرژی
    تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
    نقش اصلاح نباتات در میل به کشاورزی سالم
    ژنتیک و تنوع زیستی
    بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی سالم
    بررسی اصول مکانیزاسیون در زراعت

 

-      علوم دامی و دامپزشکی

    اصول مدیریت و پرورش دام و طیور سالم
    صنایع کنسروسازی فرآورده های دامی
    دستاوردهای نوین در مدیریت نگهداری و بسته بندی فرآورده های خام دامی
    تغذیه سالم  نشخوارکنندگان و طیور
    ژنتیک و اصلاح نژاد در راستای تولیدات سالم
    تعیین سطوح بهینه مصرف پسماندها و اثر آن ها بر دام
    مبانی کلینیکال پاتولوژی
    بیماری های مشترک انسان و دام
    بهداشت و بیماری های دام و طیور

 

-      محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات

    بررسی اثر تجمع زیستی آلاینده ها ی محیطی در زنجیره غذایی
    کاربرد ضایعات محصولات کشاورزی
    محیط زیست و و تولید سالم
    استفاده بهینه از کود و سم و راههای کاهش باقیمانده این نهاده ها در عرصه کشاورزی
    راه کارهای اجرایی کنترل زایدات فعالیت های شهری و صنعتی به عرصه کشاورزی(کمپوست، لجن فاضلاب، پسابها و ...)
    تنوع زیستی و امنیت غذایی
    مبانی بهداشت و پرورش آبزیان
    بررسی نقش مصرف آبزیان در سلامت انسان
    فراوری و تولید فرآورده های نوین شیلاتی
    فرآورده های ارگانیک دریایی
    قوانین جرایم زیست محیطی

 

-      گیاهان دارویی

    نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی
    جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی
    گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
    گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
    گیاهان دارویی و بهره برداری از منابع طبیعی

 

-      بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

     اصول بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در تولیدات سالم
    تاثیر گیاهان تراریخته بر محیط زیست و ارائه راهکارها به منظور رفع اثرات سوء آن ها
    بیوتکنولوژی و پالایش زیستی
    ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی

 

-      کشت و صنعت

    ابعاد نظری و جایگاه کشت و صنعت‌ها در نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی
    قوانین و مقررات، و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها و توسعه کشت و صنعت‌ها
    جنبه های پایداری و زیست محیطی کشت و صنعت‌ها
     ارزش افزوده وبهره وری در توسعه کشت و صنعت‌ها

 

-      گیاه پزشکی

     مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علف های هرز و توسعه پایدار
    اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم
    معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی
    روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

 

-      رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم

    نقش رسانه ها در سلامت جامعه
    نقش رسانه ها در اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مورد تولید، عرضه و مصرف محصول سالم
    گردشگری و تغذیه سالم
    تاثیر فناوری های ارتباطی نوین بر سلامت جامعه

 

-      روانشناسی و جامعه شناسی تغذیه

     بررسی جامعه شناسی تغذیه ایران و جهان
    واکنش های روانی به رژیم های مختلف تغذیه ای
    غذا و سلامت جامعه
    نقش تغذیه در سلامتی و رفتار جوانان
    نقش تغذیه در سلامت جامعه
    گردشگری و محیط زیست
    سبک زندگی کشورها در مسائل تغذیه ای

 

-      استانداردها و قوانین

     مبانی استانداردها و چالش های بومی کردن آن
    معرفی استانداردها و قوانین ملی و بین الملل
     نقش استانداردهای زیست محیطی در تولید محصول سالم
     استاندارد های جهانی مکمل های غذایی و رژیمی

 

-      پزشکی و بهداشت تغذیه ای

    مبانی استانداردها و چالش های بومی کردن آن
    معرفی استانداردها و قوانین ملی و بین المللی محصولات سالم
     نقش استانداردهای زیست محیطی در تولید محصول سالم
     استاندارد های جهانی مکمل های غذایی و رژیمی
    نظام بیمه ای محصولات کشاورزیمقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی