همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

National Conference on Organizational Behavior in Nursing

پوستر همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری محورهای همایش:
الف - ماهیت و اهمیت رفتار سازمانی در پرستاری
ب - پرستار و مبانی رفتار فردی در سازمان:
انگیزه
ارزش ها و نگرش
شخصیت
موفقیت ها و شکست ها
نظم و تنظباط
اعتماد به نفس و خود مدیریتی
ادراک
یادگیری
وجدان کاری
ج - پرستار ، رفتار گروهی و سازمانی :
رهبری و تصمیم گیری در سازمان
ارتباطات سازمانی
گروه و تیم سازی در سازمان
فشارهای عصبی و استرس های شغلی در سازمان
فرهنگ و جو سازمانی
قدرت سازمانی
رفتار سیاسی در سازمان
استقلال و اختیار
د - سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش
 مقالات پذیرش شده در همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری