سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

پوستر سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
-تکنولوژی تولید پروبیوتیک و محصولات نوین فراسودمند
-نو آوری در جداسازی، تعیین ویژگی و شناسایی پروبیوتیک‌ها
-ارزیابی و ایمنی پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند: قوانین و مقررات
-کاربرد پروبیوتیک‌ها در صنعت دام، طیور و آبزیان
-فرآورده‌های تخمیری، بومی: منابع بالقوه سویه‌های پروبیوتیک
-پروبیوتیک و محصولات فراسودمند: حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
-پروبیوتیک و محصولات فراسودمند: چشم انداز، فرصت‌ها و چالش‌ها
-راهکارهای مؤثر در فرهنگ سازی مصرف پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
-اقتصاد و بازاریابی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند