دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

National Congress of Probiotic and Functional Foods

پوستر دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۱ تا ۲ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند - دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز در شهر تهران برگزار گردید.


دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسومند در نظر دارد دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند را در تاریخ 8/30 الی 9/2  1391 برگزار نماید. امروزه در جهان بالا بردن کیفیت حیات با استفاده از پروبیوتیک‌ها و غذاهای فراسودمند، چه در زمنیه بهداشت جامعه و چه در صنایع پرورش دام، طیور و آبزیان از اهمیت فوق‌آلعاده‌ای برخوردار است. شاهدی بر این مدعا، بازار فروش این محصولات است که از 764 میلیون دلار در سال 2005 به 6/21 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود که تا سال 2025 به 3/31 میلیارد دلار برسد. از این رو آشکار است که دستیابی به تکنولوژی تولید این گونه فراورده‌های با ارزش افزوده، می‌تواند گامی بلند در جهت بالا بردن سطح سلامت و قطع وابستگی به سایر کشورهای پیشرفته باشد. هدف اصلی این همایش بررسی همه جانبه این دانش نوین از آزمایشگاه تا سطح بازار فروش است. امید است که در این کنگره با گردهمایی متخصصین مجرب صنعتی و دانشگاهی، شکاف موجود بین صنعت و دانشگاه برداشته شده و امکان بکارگیری دستاوردهای علمی حاصله و رسیدن آن‌ها به تولید صنعتی میسر گردد

محورهای دومین همایش پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

 • اثرات سلامت بخش پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
 • نقش پروبیوتیک‌ها در صنایع دام و طیور و آبزیان
 • جداسازی، شناسایی و تولید پروبیوتیک‌ها و ترکیبات فراسودمند
 • تکنولوژی تولید فرآورده های پروبیوتیک در محصولات لبنی، کنسروی، دارویی و ...
 • نقش اقتصادی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
 • ارزیابی ایمنی و اخلاق پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

اثرات سلامت بخش پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

 • اثرات سلامت‌بخش پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در مطالعات invitro:
 • پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در مطالعات پروبیوتیک‌های استاندارد
 • پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در مطالعات میکروارگانیسم‌های جدید
 • اثرات سلامت‌بخش پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در مطالعات invivo:
 • پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند در درمان و پیشگیری
 • اثرات سلامت‌بخش غذاهای فراسودمند
 • اثرات سلامت‌بخش غذاهای حاوی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک
 • اثرات سلامت ‌بخش غذاهای حاوی عصاره‌های گیاهی، ویتامین‌ها و غیره

نقش پروبیوتیک‌ها در صنایع دام و طیور و آبزیان

 • تاثیر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در تغذیه دام و طیور و آبزیان
 • نقش اقتصادی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در علوم دامی
 • اثر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بر کیفیت تولیدات دام و طیور
 • نقش فیزیولوژیک، ایمونولوژیک و مورفولوژیک پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در دام و طیور

جداسازی، شناسایی و تولید پروبیوتیک‌ها و ترکیبات فراسودمند

 • روش‌های نوین جداسازی و شناسایی
 • معرفی سویه‌های جدید میکروبی
 • بهینه‌سازی تولید
 • معرفی و شناسایی ترکیبات جدید فراسودمند
 • مدلسازی فرآیند تولید
 • بهینه‌سازی فرآیندهای تولید
 • روشهای نوین در جداسازی و فرمولاسیون محصول

تکنولوژی تولید فرآورده های پروبیوتیک در محصولات لبنی، کنسروی، دارویی و ...

 • اثر سلول‌های پروبیوتیک بر ماندگاری فرآورده‌های غذایی
 • اثر فرمواسیون، شرایط فرآیند تولید و نگهداری مواد غذایی بر پایداری سلول‌های پروبیوتیک و ترکیبات فراسودمند
 • استفاده از فناوری نو مانند مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در تولید پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند
 • کاربرد روش‌های مختلف مانند میکروانکپسولاسیون در افزایش پایداری پروبیوتیک‌ها در فرآوری محصولات غذایی
 • اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستی پروبیوتیک‌ها در تولید محصولات غذایی پروبیوتیک   
 • فناوری تولید فرآورده‌های سین بیوتیک و فراسودمند
 • اثر سلولهای پروبیوتیک بر ویژگیهای حسی، تغذیه‌ای و رئولوژیک مواد غذایی
 • تولید محصولات سنتی پروبیوتیک نقش اقتصادی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
 • تاثیر اقتصادی محصولات پروبیوتیک در صنایع غذایی
 • تاثیر اقتصادی محصولات پروبیوتیک در صنایع دارویی
 • سهم محصولات پروبیوتیک در اقتصاد جهان (تاثیر مثبت محصولات پروبیوتیک در اقتصاد)
 • اهمیت اقتصادی پروبیوتیک‌ها در توسعه پایدار
 • نقش، اهمیت و چگونگی آگاهی رسانی و تبادل اطلاعات صحیح در توسعه پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند
 • ارزیابی میزان اطلاع گروههای مختلف مردم در مورد پروبیوتیک‌ها و فواید آن
 • چالش‌های اقتصادی پیش روی شرکتها در تولید، توزیع و بازاریابی محصولات پروبیوتیک

ارزیابی ایمنی و اخلاق پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

 • اطلاع‌رسانی و حقوق مصر‌ف‌کنندگان در تجاری سازی پروبیوتیک و محصولات فراسودمند
 • جنبه‌های اخلاقی مرتبط با پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند
 • جنبه‌های ایمنی مرتبط با پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند
 • تاثیر جانبی و عوارض ناخواسته احتمالی پروبیوتیک‌ها و محصولات فراسودمند در گروههای خاص