اولین کنفرانس نقش پلیمرها در صنعت ساختمان

اولین کنفرانس نقش پلیمرها در صنعت ساختمان

1st National Conference of The Polymer in Civil

پوستر اولین کنفرانس نقش پلیمرها در صنعت ساختمان

اولین کنفرانس نقش پلیمرها در صنعت ساختمان در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۱ توسط ماهنامه ساختمان و پلیمر در شهر تهران برگزار گردید.


اولين كنفرانس نقش پليمرها در صنعت ساختمان

برگزاری اولین همایش نقش پلیمرها در راه و ساختمان با شناخت دقیق از گستردگی کاربردهای پلیمرها در صنایع راه و ساختمان و اهمیت فنی و اقتصادی آنها در این صنعت و به منظور افزایش دانش و آگاهیمتخصصین و صنعت گران داخلی، شناخت پتانسیل های موجود، معرفی نقاط ضعف و قوت پلیمرها در صنایع یاد شده و ... پیشنهاد گردید. بررسی های اولیه و اعلام متخصصین دانشگاهی متشکل از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مختلف کشور با توجه به نیاز خودکفائی داخلی حاکی از ضرورت برگزاری چنین همایشی در حال حاضر می باشد.

محورهای کنفرانس:

 1. اهمیت و نقش کاربرد پلیمرها در حال و آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان
 2. بهینه­ سازی مصرف انرژی در ساختمان به کمک پلیمرها (عایق های حرارتی، پنجره­ های uPVCو ...)
 3. مقاوم سازی ساختمان­ها در برابر زلزله به کمک کامپوزیت­های پلیمری
 4. چسب­ها، رنگ­ها و پوشش­های ساختمانی
 5. پلیمرها و مبحث حریق در ساختمان­ها
 6. کاربرد پلیمرها و کامپوزیت ها در مبحث سبک سازی ساختمان ها
 7. ملاحظات زیست محیطی پلیمرها در ساختمان
 8. استانداردها و روش­های نوین بررسی عملکرد پلیمرها در صنعت ساختمان
 9. دوام (مکانیکی، محیطی) پلیمرها در صنعت ساختمان­
 10. کاربردهای دیگر پلیمرها و کامپوزیت ها در ساختمان (تعمیرات، حفاظت، عایق های رطوبتی، عایق های صوتی، کفپوش ها، سقف کاذب، قطعات پیش ساخته بتن­های پلیمری و ...)
 11. مصالح نوین پلیمری، افزودنی­ها و ترکیبات پلیمری نانوئی مورد مصرف در صنعت ساختمان

مشخصات مقالات ارسالی

مقالات (بنیادین، توسعه­ ای و یا کاربردی)

باید نتیجه تحقیقات علمی و کاربردی و حاوی دستاوردهای جدید علمی و فنی در زمینه پلیمرها و مصرف آنها در صنعت ساخت و ساز و مشخصاً صنعت ساختمان باشد. مقالات باید از جنبه­های فنی و اقتصادی به افزایش دانش فنی در زمینه پلیمرها و کاربرد آنها در صنعت ساختمان، استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت پلیمرهای مصرفی و فرهنگ سازی کاربرد آنها در کشور کمک نماید. مقالات عمومی، تبلیغاتی و یا فاقد دیدگاه­های مؤثر در زمینه­های مورد بحث پذیرفته نمی­شوند.