هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز

هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز

8th National Congress on Orthotics and Prosthetics

هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۲ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن علمی ارتز و پروتز ایران و انجمن مهندسی توانبخشی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


مقدمه
با یاری خداوند متعال انجمن علمی ارتز و پروتز ایران هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز را با همکاری انجمن مهندسی توانبخشی ایران، دانشگاههای علوم پزشکی توانبخشی، ایران، اصفهان، دانشگاه جامع علمی-کاربردی هلال احمر، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، مراکز ارتز و پروتز بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت درمان سازمان بهزیستی و معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر طی دو روز در آبان ماه 1387 برگزار می نماید. بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران گرامی در رشته های ارتز و پروتز، کاردرمانی، فیزیوتراپی، رشته های مهندسی مرتبط، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی، ارتوپدی، جراحان و متخصصین نورولوژی و روماتولوژی دعوت می گردد تا با مشارکت فعالانه و ارائه دستاوردهای نوین علمی و پژوهشی خود بر غنای این کنگره بیفزایند.

هدف کنگره
ارائه نتایج جدیدترین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه ارتز و پروتز

 محورهای مورد بحث کنگره
·       ارائه آخرین تحقیقات در زمینه تاثیر ارتزها در درمان بیماریهای ارتوپدی و نورولوژیکی
·       ارائه مقالات در زمینه طراحی و ساخت جدیدترین ارتزها و پروتزها
·       ارائه مقالات در زمینه پیشرفتهای اخیر ارتزی و پروتزی در ایران و جهان
·       ارائه جدیدترین تحقیقات در زمینه وسایل کمک توانبخشی
·       ارائه جدیدترین تحقیقات مهندسی و پزشکی در زمینه ارتز و پروتز

دریافت فراخوان کنگره