دومین همایش ملی مهندسی مواد

دومین همایش ملی مهندسی مواد

دومین همایش ملی مهندسی مواد در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه ملایر در شهر ملایر برگزار گردید.


نیازهای روزافزون به شناخت، توسعه و فناوری مواد، دانش مهندسی مواد را در زمره یکی مهمترین علوم بنیادی جهان قرار داده و دستیابی به تکنولوژیهای نوین در این زمینه منجر به توسعه علمی و اقتصادی یکی از جوامع خواهد گردید. بنابراین آشنایی و دستیابی به روشهای کاربرد نانو فناوری در مهندسی مواد، روشهای ارزیابی خواص مواد، فرایندهای کاربردی در مهندسی مواد، علوم و فناوری سطح و همچنین طراحی و ساخت مواد نوین از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا، دومین همایش ملی مهندسی مواد با هدف گردآوری آخرین نتایج و یافته های پژوهشی جامعه دانشگاهیان، محققین و متخصصان مهندسی مواد سراسر کشور در 16 بهمن ماه 1393در دانشگاه ملایر برگزار می­گردد.مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی مواد