سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران

سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران

3nd National Conference on Optic and Laser Engineering (ICOLE2013)

پوستر سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران

سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط توسط پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- لیزرهای حالت جامد

- لیزرهای گازی

- منابع تغذیه لیزر

- بیناب نمایی لیزری

- کاربردهای لیزر

- سامانه های اپتیکی و لیزری

- طراحی اپتیکی

- اپتیک غیر خطی

- ابزارهای فوتونیکی

- کاربردهای نوری نانوساختارهامقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران