دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

2nd National Conference on Optic and Laser Engineering

پوستر دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شرکت صنایع الکترونیک ایران، تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران محورهای همایش:
طراحی و ساخت سامانه های اپتیکی،لیزری و اپتوالکترونیکی
طراحی و ساخت منابع تغذیه لیزر
کاربردهای بیناب نمایی لیزری
ساخت ادوات فوتونیکی
کاربردهای نوری نانو ساختارها
کاربردهای صنعتی، دفاعی، پزشکی و زیست محیطی لیزرمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران