دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

2nd National Conference on offshore industries

دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۶ تا ۱۴ تیر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی