دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture

پوستر دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

- تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک
- چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
- مدیریت آب و خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک  مرسوم
- نقش مهندسی بیوسیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
- اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
- مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز
- گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی
- شیوه های نوین در تولید محصولات زراعی،دامی و باغی
- کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
- کشاوزی ارگانیک و تغذیه سالممقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم