چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده کشاورزی هسته ای - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

کاربرد فناوری هسته ای در :

- اصلاح گیاهان زراعی و باغی،زینتی،دارویی

- علوم خاک، آب و تغذیه گیاه

- علوم دامی، دامپزشکی و آبزیان

- مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز

- صنایع غذایی و نگهداری محصولات کشاورزی

- حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی 

- زیست فناوری و کشاورزی

- ایده های جدید در کاربردهای فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و  منابع طبیعی