اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت

اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت

The first national conference of tribal, order and security

پوستر اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت

اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی - دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

عشایر،اقتصاد، نظم و امنیت ملی:
- ظرفیت ها و تنگنا های اقتصاد کوچ نشین
- نقش تولیدات اقتصادی عشایر در نظم و امنیت
- اقتصاد کوچ نشینان و سیاست هایب اقتصادی دولت برای نظم و امنیت عشایر
- اقتصاد گردشگری عشایر، نظم و امنیت

مرزداری، جامعه عشایری، نظم و امنیت:
- نقش عشایر در نظم و امنیت مرزها
- اختلافات عشیره ای در مرزها
- پلیس عشایر و نقش آن در نظم و امنیت مرزها
- نقش عشایر به عنوان عوامل پدافندی در مناطق مرزی

عشایر،مهاجرت،حاشیه نشینی و نظم و امنیت:
- بررسی نقش عشایر در بروز پدیده حاشیه نشینی
- آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت عشار
- مهاجرت و نقش آن در زندگی عشایر

عشایر، فرهنگ و نظم و امنیت:
- خرده فرهنگ های موجود در جامعه عشایر
- راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه عشایر
- تاثیرات فرهنگی عشایر بر نظم و امنیت
- رابطه تنوع ایلات و طوایف با نظم و امنیت
- تاثیرات فرهنگی برون مرزی و نگرش عشایرنظم و امنیت

آسیب شناسی اجتماعی، عشایر، نظم و امنیت:
- آسیب شناسی قانون گریزی و قانون شکنی در عشایر
- جرم شناسی در جامعه عشایر
- نقش پلیس در کاهش آسیب های اجتماعی عشایر
- نزاع و در گیری در بین عشایر
- نگهداری سلاح و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در بین عشایر