اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب

اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب

1st National Conferece in Non osmosis concrets - Water storage Tank

پوستر اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب

اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ تا ۶ خرداد ۱۳۹۰ توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش علمی تخصصی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب محورهای همایش:
- طرح اختلاط بهینه برای کاهش میزان تراوش با حفظ مقاومت بتن
- تاثیر دانه های سنگی گرد گوشه یا شکسته بر میزان تراوش
- تاثیر نسبت آب به سیمان بر میزان تراوش
- بررسی جنس (مقاومت ، ترکیبات) سنگدانه ها در مقابله با اجزاء آب شرب (کلر)
- استفاده از بتنهای پلیمری و .... (سایر چسباننده ها) بجای بتنهای سیمانی
- استفاده از FRP   در مقاوم سازی مخازن بتنی  fiber reinforcement polymer
- تاثیر استفاده از فیلرهای طبیعی یا صنعتی در بتن بر میزان تراوش و مقاومت
- تاثیر استفاده از ذرات نانو دربتن بر میزان تراوش و مقاومت
- بررسی انواع ذرات نانو ازنظر فیزیکی،شیمیائی،نحوه تولید، مواد اولیه،نگهداری ومصرف
- بررسی تاثیر عوامل محیطی (سولفاتها، کلرور ها، نور خورشید و...) بر بتن های ناتراوا
- بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تراوش بر کارآئی و پایائی بتن
- بررسی تاثیر متقابل اجزاء بتن و سایر افزودنی های طبیعی و صنعتی بر کیفیت آب شرب (کلر)
- مخازن ذخیره آب شرب با سازه غیر بتنی ، استفاده از مصالح نوین در ساخت مخازن آب
- بررسی بکار گیری مصالح و روشهای نوین در ساخت انواع مخازن ذخیره آب شرب از نظر اقتصادی (ساخت، بهره برداری)
- تاثیر عوامل خورنده (داخلی و خارجی مخازن) بر واتر استاپ ها در درزهای اجرائی ، انبساط و .. مخازن ذخیره آب شرب
- آزمایش های غیر مخرب و استاندارد قابل استفاده جهت کنترل کیفیت بتن های مخازن (آزمایش میزان تراوش، آزمایش کنترل دانه بندی پس از ساخت بتن)
- سیستم های کنترل از دور مخازن ذخیره آب شرب (سطح آب ، میزان آب ورودی و خروجی در واحد زمان ، میزان کلر و سایر املاح آب مخزن ، قطع و وصل شیرهای مخازن و ...) 
- سیستم های حفاظت از مخازن و کنترل امنیت از راه دور

مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب