سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

پوستر سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

صنعتی سازی و مصالح و سازه های نوین

- انبوه سازی در صنعت ساخت

- نسل جدید ساختمانهای صنعتی

توسعه پایدار و محیط زیست و مصالح نوین

- بومی سازی و توسعه پایدار

- محیط زیست

- مصرف انرژِی و ساختمانهای سبز

سیستم و روش های نوین اجرایی

- سیستم های نوین سازه ای 

- سازه های ویژه

- روش های نوین بهسازی و مقاوم سازی

- اثر آتش بر سازه ها

- روش های نوین اجرای ساختمان ها

ارتباط بین رشته های فناوری های نوین

- نقش فناوریهای نوین عمران در معماری

- نقش فناوریهای نوین عمران در تاسیسات مکانیکی

- نقش فناوری های نوین عمران در تاسیسات برقی

مصالح نوین

- مواد مرکب

- مصالح سبک نوین

- بتن های توانمند 

- مدلسازی نرم افزاری مصالح نوین

فناوریهای نوین در حوزه ژئوتکنیک و حمل و نقل

- مصالح نوین در ژئوتکنیک 

- فناوریهای نوین در زیر ساخت های حمل و نقل مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران