همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی

National Conference of Nanotechnology in Health Sciences

همایش کشوری دانشجویی نانوتکنولوژی در علوم بهداشتی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


بهداشت حرفه ای 
 نانو تکنولوزی در کنترل آلاینده های محیط کار
 ایمنی شغلی در فرآیندهای استفاده از فناوری نانو
 فناوری نانو در کنترل صدا و ارتعاش محیط کار 
 نقش فتو کاتالیست ها در کنترل عوامل شیمیائی و بیولوژیکی محیط کار
 کاربرد نانو در کنترل شرایط جوی محیط کار
 تصفیه هوای ساختمانها با کمک فناوری نانو

بهداشت محیط
 فناوری نانو در تصفیه فاضلابهای صنعتی
 کاربرد نانو تکنولوژی در کنترل آلودگی های محیط زیست
 اثرات نانو بر محیط زیست
 فناوری نانو در کنترل آلودگی هوا
 فناوری نانو در تصفیه فاضلابها 

بهداشت عمومی
 فناوری نانو در بهداشت مواد غذائی
 آموزش در مورد استفاده از فناوری نانو
 نانوتکنولوژی و ایمنی و اثرات آن بر روی سلامت انسان

حشره شناسی پزشکی
 فناوری نانو در شناسائی سموم و بقایای سموم در آب و خاک
 فناوری نانو در بحث ناقلین