دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

2nd National Conference on Natural Gas Conversion

دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش:

تبدیل شیمیایی گاز طبیعی (فرایند، مدل‌سازی، سینتیک، ترمودینامیک، کاتالیست، راکتور و ...)
 گاز سنتز
 متانول از گاز طبیعی
 دی متیل اتر( DME )
 تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن ( MTO و MTP )
 تبدیل گاز طبیعی به اتان و اتیلن (واکنش زوج شدن اکسایشی متان ( OCM ) )
 تبدیل گاز به سوختهای مایع ( GTL )
 هیدروژن
 پوشش‌های پیروکربن
 کاربرد نانوتکنولوژی در تبدیل گاز
تبدیل فیزیکی گاز طبیعی ( فرایندها، مدل‌سازی، سینتیک، ترمودینامیک و ...)
 گاز طبیعی مایع شده ( LNG )
 گاز طبیعی متراکم شده( CNG )
 گاز طبیعی جذب شده ( ANG )
 گاز طبیعی هیدراته
سیاست گزاری، مدیریت، اقتصاد و محیط زیست تبدیل گاز طبیعی
 تبدیل گاز و محیط زیست
 چشم انداز اقتصادی تبدیل گاز در ایران، منطقه و جهان
 تجارت داخلی، منطقه‌ای و جهانی گاز
 نقش گاز طبیعی در اقتصاد داخلی وخارجی
 مدیریت تولید و مصرف گاز طبیعی
سایر امور مرتبطمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی