اولین همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی

اولین همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی

1st National Conference of New Findings in the Psychology

اولین همایش ملی یافته های نوین در روانشناسی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.