دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

2st National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology

پوستر دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-«ژنتیک، بیوشیمی و بیماری‌های متابولیک»  - رئیس پانل: دکتر یوسف شفقتی، متخصص سیتوژنتیک و بیماری های اطفال - رتبه استاد
- «علوم سلولی، مولکولی و تکوینی» - رئیس پانل: دکتر احمد مجد، متخصص سلولی و مولکولی - رتبه استاد
- «فیزیولوژی و فارماکولوژی» - رئیس پانل: دکتر سلطان احمد ابراهیمی، متخصص فارماکولوژی، رتبه دانشیار
- «نانوبیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی» - رئیس پانل: دکتر بهرام کاظمی، متخصص انگل شناسی و بیوتکنولوژی، رتبه استاد
-«سلول‌های بنیادی، کشت سلول و بافت» - رئیس پانل: دکتر سعید آب رون، متخصص سلول های بنیادی، رتبه دانشیار
- «هماتولوژی، آناتومی، پاتولوژی و انکولوژی» - رئیس پانل: دکتر مجید صفا، متخصص هماتولوژی
- «میکروبیولوژی، ایمونولوژی و پروبیوتیک» - رئیس پانل: دکتر مهدی شکرابی، متخصص ایمونولوژی، رتبه دانشیارمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی