نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

1st National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology

پوستر نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

محورهای همایش:
• سلولی - مولکولی
• بیوشیمی
• بیوتکنولوژی
• فیزیولوژی
• ایمونولوژی
• میکروبیولوژی
• علوم گیاهی
• داروسازی بیوفیزیک
• ویروس
• تکوینی
• ژنتیک
• هماتولوژی
( صنعتی ، غذایی ، پزشکی ، دارویی )

اعضای کمیته علمی


1 سعید ذاکر بستان آباد - بیوتکنولوژی
استاد یار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2 میتراحیدری نصر آبادی - زیست شناسی جانوری
استاد یار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
3 فرزانه تفویضی - زیست شناسی سلولی مولکولی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4 پروین خدارحمی - زیست شناسی علوم
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
5 غلامرضا بخشی خانیکی - زیست شناسی علوم
استاد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
6 حسین شهبانی - میکروبیولوژی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
7 مسعود صالحی پور - بیوشیمی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
8 وحید ناصح - فیزیولوژی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
9 فرنگیس قنواتی - سیستماتیک گیاهی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
10 نجم الدین عزیزی - شیمی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
11 خدیجه عنصری - بیولوژی مولکولی
استاد یار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
12 سلطان احمد ابراهیمی - فارماکولوژی
دانشیار/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
13 بهرام کاظمی - انگل شناسی
استاد/ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
14 محمد تقی خانی - بیوشیمی
استاد/ دانشگاه تربیت مدرس
15مصطفی قلی بیگدلی- بیوشیمی
استاد/ آزمایشگاه مسعود
16 پیروز صالحیان- پاتولوژی
دانشیار/ رئیس آزمایشگاهها بیمارستان صارم
17 ابوطالب صارمی - زنان و زایمان- سلول های بنیادی
استاد/ پژوهشکده بیمارستان صارم
18 مریم تاج آبادی ابراهمی - میکروب شناسی
استاد یار / دانشگاه آزاد تهران مرکز
19 کیهان آزاد منش- بیو تکنولوژی
استادیار/انستیتو پاستور ایران
20 یوسف شفقتی - ژنتیک
دانشیار/ پژوهشکده بیمارستان صارم
21 سید علی نجومی - میکروبیولوژی غذایی
استادیار / انیستو پاستور ایران
22 آرش معمار نژاد - بیوتکنولوژی
استادیار/ انیستو پاستور ایران
23 محمد کریم رحیمی - ایمونولوژی
استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی
24 مهدی شکرابی - ایمونولوژی
دانشیار/ دانشگاه علوم پژشکی تهران
25 آناهیتا خنافری - میکروبیولوژی
دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
26 عبدالرزاق هاشمی شهرکی - باکتری شناسی
استاد یار / دانشگاه جندی شاپور اهواز
27 مهرداد نوروز نیا - ژنتیک مولکولی
استادیار /دانشگاه تربیت مدرس
28 احمد مجد
استاد/واحد تهران شمال
29 احمد پریور
استاد/واحد علوم تحقیقات
30 محمد رهبر- میکروبیولوژی
اسالد/مرجع سلامت وزارت بهداشتمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی