همایش ملی سازه های بنایی

همایش ملی سازه های بنایی

National Conference on Masonry Structures

همایش ملی سازه های بنایی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.