دومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی

دومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی

پوستر دومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی

دومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور واحد خوانسار در شهر خوانسار برگزار گردید.


محورهای همایش:

- نقش مدیریت و کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- گردشگری و نقش آن در کارآفرینی و توسعه پایدار
- گردشگری؛ فرصتها و چالشهای ایران اسلامی
- مدیریت؛ اصول و مبانی، چشم انداز و راهبردهای آتی
- مدیریت و نقش آن در نوآوری های تکنولوژیک و کارآفرینی
- سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینی
- مدیریت دانش و نقش آن در عرصه ملی و بین المللی
- کارآفرینی و سرمایه فکری
- هدایت و رهبری در کارآفرینی
- کارآفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
- مدیریت در سطح جهانی و تماس با دنیای معاصر
- خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
- کارآفرینی ومدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
- نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی
- برند سازی و نقش آن در توسعه پایدار
- کارآفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداری